تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی |100 درصد تضمینی - آشنایی با زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

 آموزش تصویری زبان انگلیسی نصرت

خرید عمده زبان نصرت و سفارش تلفنی  

  دانلود آموزش تصویری زبان انگلیسی اندروید    دانلود آموزش تصویری زبان انگلیسی آیفون IOS

آموزش گرامر زبان انگلیسی به روش نصرت


ساختار

 جملات مثبت و منفی:

past participle

(قسمت سوم فعل)

had ('d)

had not (hadn't)

I, you, we, they

he, she, it

جملات پرسشی:

past participle?

(قسمت سوم فعل)

I, you, we, they

he, she, it

had

hadn't

 

به ادامه مطلب بروید

کاربرد

ما از زمان گذشته کامل استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم عملی پیش از عمل دیگری در گذشته اتفاق افتاده است (گذشته در گذشته). در واقع گذشته کامل معادل گذشته‌ی زمان حال کامل است. (با گذشته ساده مقایسه کنید)


آشنایی با زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی


به مقایسه بین زمانهای حال کامل و گذشته کامل توجه کنید:

گذشته کامل

حال کامل


آشنایی با زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

* We weren't hungry. We'd just had dinner.

 * I didn't know who he was. I'd never seen him before.آشنایی با زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

* We aren't hungry. We've just had dinner.

* Who is that man? I've never seen him before.


چند مثال دیگر از زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی:

  • It was the first time he had ever seen a tiger.

  • When I arrived at the cinema, the film had already begun.

  • She didn't want to go to the theatre with the others because she'd seen the play before.

مقایسه بین گذشته كامل و گذشته ساده

به تفاوت میان جملات زیر دقت کنید:

  • When I arrived home, my wife went out.

  • but: When I arrived home, my wife had gone out.

 منبع:zabanamoozan.com
طبقه بندی: آموزش گرامر زبان انگلیسی،

تاریخ : | 01:56 ب.ظ | نویسنده : الماس من | نظرات