تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی |100 درصد تضمینی - زمان حال ساده در زبان انگلیسی

 آموزش تصویری زبان انگلیسی نصرت

خرید عمده زبان نصرت و سفارش تلفنی  

  دانلود آموزش تصویری زبان انگلیسی اندروید    دانلود آموزش تصویری زبان انگلیسی آیفون IOS

آموزش گرامر زبان انگلیسی به روش نصرت


زمان حال ساده

ساختار

جمع

go,

play,

don't work

we

you

they

مفرد

go, play,
don't work

I, you

goes, plays, doesn't work

he, she, it

کاربرد

زمان حال ساده یکی از متداول‌ترین زمانها در زبان انگلیسی می‌باشد که برای مقاصد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

به ادامه مطلب بروید


زمان حال ساده یکی از متداول‌ترین زمانها در زبان انگلیسی می‌باشد که برای مقاصد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

۱- برای بیان عملی که همیشه تکرار می‌شود، مانند یک عادت یا رسم:

زمان حال ساده در زبان انگلیسی


 • I go to school by bus.

 • We get up at 7 AM.

 • Does he smoke?’ ‘No, he doesn’t.’

 

2- برای بیان حقیقتی که همیشه یا معمولاً درست است:

 • The Earth orbits the Sun.

 • I come from Iran.

 • Some animals migrate in winter.
  (بعضی از حیوانات در زمستان مهاجرت می‌کنند.)

۳- برای بیان حقیقتی که برای مدتی (طولانی) دوام داشته باشد:

 • I work in a shop.
 • She lives in a small cottage.


  یک نکته

زمان حال ساده اغلب با قیدهای تکرار مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهمترین قیدهای تکرار (frequency adverbs) عبارتند از:

never     rarely     sometimes     often     usually     always
0%……………………….. 50% ………………………..100%

 • I usually play football with my friends.

 • I never go shopping.

 • sometimes she plays piano for us.


نکاتی در مورد هجی (verb + s)

1- افعالی که به x, ch, sh, ss و o ختم می‌شوند، به جای es ، s می‌گیرند:

kisses, washes, watches, does, boxes

2- افعالی که به y ختم می‌شوند و قبل از آن حرف بی‌صدایی بیاید، y به ies تبدیل می‌شود:

try, tries     hurry, hurries     fly, flies

ولی آن دسته از افعالی که به y ختم می‌شوند و قبل از آن یک حرف صدادار وجود دارد، تنها یک s می‌گیرند:

plays, buys, enjoys

 منبع:zabanamoozan.com
طبقه بندی: آموزش گرامر زبان انگلیسی،

تاریخ : | 08:37 ق.ظ | نویسنده : الماس من | نظرات