تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی |100 درصد تضمینی - آموزش حال استمراری و حال ساده زبان انگلیسی(بخش اول)

 آموزش تصویری زبان انگلیسی نصرت

خرید عمده زبان نصرت و سفارش تلفنی  

  دانلود آموزش تصویری زبان انگلیسی اندروید    دانلود آموزش تصویری زبان انگلیسی آیفون IOS

آموزش گرامر زبان انگلیسی به روش نصرت


Present continuous and present simple (1) (I am doing and I do)

مقایسه بین حال ساده و حال استمراری :

حال استمراری :
از حال استمراری برای چیزی که در حال گفتن جمله اتفاق می افتد استفاده می شود. این کار هنوز تمام نشده است.

Present continuous (I am doing)

آینده ....................... حال .................... گذشته
I am doing

- The water is boiling. Can you turn it off?
آب در حال جوشیدن است. می توانید خاموشش کنید؟

- Listen to these people. What language are they speaking?
به این افراد گوش بدهید. به چه زبانی در حال گفتگو هستند؟

- Let's go out. It isn't raining now.
بیا برویم بیرون. الان در حال باریدن باران نیست.

- 'Don't distrub me. I'm busy.'  'Why? What are you doing?'

"مزاحم من نشوید. من مشغول هستم" "چرا؟ در حال انجام چه کاری هستی؟

- I'm going to bed now. Goodnight!
من در حال رفتن به رختخواب هستم. شب بخیر!

- Maria is in Britain at the moment. She's learning English.
ماریا در حال حاضر در بریتانیا است. او در حال یادگیری انگلیسی می باشد

 

از حال استمراری برای وضعیت های موقت نیز استفاده می شود.

به ادامه مطالب بروید


- I'm living with some friends until I find a flat.
من در حال حاضر با دوستانم زندگی میکنم تا هنگامی که یک آپارتمان پیدا کنم

- 'You're working hard today.'   'Yes, I've got a lot to do.'
امروز خیلی سخت کار میکنی. بله کارهای زیادی برای انجام دادن دارم

 _____________________________________

 
از حال ساده برای چیزهایی که به صورت عمومی یا چیزهای که به صورت مکرر اتفاق می افتند استفاده می شود..

Present simple (I  do)

آینده ....................... حال .................... گذشته
<---------------------- I do --------------------> 

 - Water boils at 100 degrees celsius.
آب در 100 درجه سلسیوس می جوشد.

- Excuse me, do you speak English?
عذر می خواهم، شما انگلیسی صحبت میکنید؟

- It doesn't rain very much in summer.
در تابستان خیلی باران نمی بارد 

- What do you usually do at weekends.
معمولا در آخر هفته ها چه کاری انجام میدهید؟

- What do you do? (= What's your job?)
چه کار میکنید؟ = شغل شما جیست

- I always go to bed before midnight.
من همیشه قبل از نیمه شب به خواب میروم

- Most people learn to swim when they are children. 
بیشتر افراد وقتی کودک هستند یاد میگیرند چگونه شنا کنند

از حال ساده برای وضعیت های دائمی نیز استفاده می شود.

- My parents live in London. they have lived there all their lives.
والدین من در لندن زندگی می کنند. آنها همه عمر خود را در آنجا سپری کرده اند

- John isn't lazy. He works very hard most of the time. 
جان تنبل نیست. او بیشتر اوقات خیلی سخت کار می کند

_____________________________

معمولا می گوییم 'I always do something' یا (I do it every time=) 

I always go to work by car. (not 'I'm always going')

همچنین می توانید بگویید (I'm always doing something) ، اما این معنی دیگری می دهد. مثال های زیر را ببینید :

 I've lost my key again. I'm always losing things.

جمله I'm always losing things به این معنی نیست که من همیشه چیزی را گم میکنم بلکه یعنی من بیشتر از اندازه طبیعی گم میکنم I lose things too often, more often than normal.

You're always -ing یعنی شما کاری را بسیار بیشتر از حد طبیعی یا معمولی انجام می دهید.

- You're always watching television. You should do something more active.
تو همیشه (=خیلی زیاد و بیش از حد) تلویزیون نگاه میکنی. باید کارهای با فعالیت بدنی بیشتر انجام دهی

- John is never satisfied. He's always complaining.
جان هیچوقت راضی نیست. او همیشه (=بیشتر اوقات) در حال شکایت است

 منبع

http://pbcom.persianblog.ir
طبقه بندی: آموزش گرامر زبان انگلیسی،

تاریخ : | 09:23 ق.ظ | نویسنده : الماس من | نظرات