تمرین و تکرار لغات در فراگیری بهتر زبان انگلیسی و حک شدن آنها در ذهن افراد خیلی مهم است. در این مقاله می خواهیم شما را با آموزش تصویری و کامل حروف ترکیبی انگلیسی آشناتر نماییم. ضمن اینکه نمونه ویدئویی تهیه کرده ایم که تلفظ صحیح این حروف را به شما می آموزد و شما را در بهتر تلفظ کردن راهنمایی می کند.